ஆட்டம்

prayer.jpg 

விரலை ..                                                              

நீட்டிக்கிட்டு தொழுவனுமா ?                                                               நீட்டாமலே                                                      
தொழுவனுமா ?  
ஆட்டிக்கிட்டு                                                     
தொழுவனுமா ?                                                      
ஆட்டாமலே                                                      
தொழுவனுமா ?  
ஆட்டம் ..
முடிஞ்சு போகும்                                                       
முன்னாலே                                                                 
முதலில் சொல்லுங்க  
                                            
முடியாதபோது                                                                 
பெரிய தொல்லைங்க. கேட்டாலும்                                                              கேட்டீக ..                                                                       கேள்விகளை                                                          
போட்டீக ..  
வீட்டையுமே                                                         
ரெண்டாக்கி                                                                  
நாட்டையுமே                                                       
ரெண்டாக்கி போட்டியாக                                                          எங்களையும்                                                       
புறப்படத்தான்                                                           
வச்சீக ..  
இறப்பு ..                                                                         
எப்ப வரும் ?                                                                
ங்கே வரும் ?           
                                               
ஒண்ணும் தெரியலே !  
எப்ப உங்க                                                              
விவாதம் தீரும் ?                                                          
எதுவும் புரியலே !                                                             
நமக்கு தொழுகை                                                       
நடக்கும் முன்னே                                                             
நாம தொழுவணும்  
நாயனுக்கு                                                                
நன்றியினை                                                                 
நாளும் கூறணும்                                                       தொழுபவனே                                                                 
தொழ விடுங்க                                                              
அதுவே போதும்   
அப்புறமா வச்சிக்குங்க                                                    
உங்க                                                               
விதண்டாவாதம்.  
        
– அப்துல் கையூம்     

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: