டாக்டர் ஈரோடு தமிழன்பன்

tamilanban3.jpg

அந்த நாள் ஞாபகம்

வாழ்த்துரை

அந்த நாள் ஞாபகம்
வாழ்த்துரை

இது ஒரு –
புதுவகைத் தலபுராணம்!

                 – டாக்டர் கவிஞர் ஈரோடு தமிழன்பன்

கவிஞர் நாகூர் அப்துல் கையூம் அவர்களுக்குப் பார்க்கின்ற கண்கள் இருக்கின்றன; பதிய வைத்துக் கொள்ளும் இதயம் இருக்கிறது; பாட்டாக எடுத்துச் சொல்லும் திறமையும் பழுத்திருக்கிறது. குலாம் காதிறு நாவலரின் கொள்ளுப் பேரன் என்று இவரைத் தமிழும் அணைத்துக் கொள்ளுகிறது.

இது ஒரு புதுவகைத் தலபுராணம். ஊரும், மக்களும், வாழ்வும், வரலாறும் பொய்முகம் காட்டாமல் நம்மை மெய்ச்சிலிர்க்க வைக்கிற விந்தை இதனுள் நிகழ்ந்துள்ளது.

உணவு வகை, உடை வகை, உறவு வகை, எல்லாம் தெள்ளிய தமிழ்நடையில் உலா வருவதோடு ஊரின் வரலாற்றில் ஒளிவிளக்குகளாய்ச் சுடர்விடும், புலவர்கள், புரவலர்கள், மருத்துவர்கள் முதல் அடையாளப்பட மாட்டோமா என ஏங்கும் எளிய நிலை மாந்தரும் சமநிலையில் சித்தரிக்கப்படுவதை இந்நூலின் தனிச்சிறப்பாக என்னால் எடுத்து மொழிய முடியும்.

நாகூர் மக்களுக்கே உரிய சொல்வழக்குகளும் உயிர்த் துடிப்போடு – இச்சிறுநூலைச் சிறந்த நூலாக்கி இயக்குகின்றன.

இந்நூலைப் படிக்கிறவர்களுக்கெல்லாம் ஆசை ஒன்று இப்படி அரும்பும் –

‘நம் ஊரையும் இப்படியொருவர் பாட்டில் படம் பிடிக்க மாட்டாரா?
நம் முகமும் இதில் இடம் பெறாதா ..?’

நல்வாழ்த்துக்களுடன்

தமிழன்பன் 

அரிமா நோக்கு – காலாண்டிதழ்   

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: