பேசும் கற்கள்

tajmahal.jpg

அந்த கற்கள் பேசுமா? 

ஆம் .. பேசும். 

எத்தனைக் கோடி

மனிதர்களிடம்

இதுவரை அது

உறவாடியிருக்கும்? 

எண்ணிக்கையில்லை.. .. 

எத்தனை எத்தனை

மொழிகளில்

இதுவரை அது

உரையாடியிருக்கும்? 

ஏதும் தெரியவில்லை .. 

“என்னைப் பார்

என் அழகைப் பார்” என

எதார்த்தமாய் மொழியும்

ஏதோ ஒரு மொழி 

அது மட்டும் நிதர்சனம்.  

அம்மொழி செம்மொழி

நம்மொழி போல 

காலையில் ஒரு தொனி;

மாலையில் ஒரு தொனி;

முழுநிலவின்போது

மொழியும் அழகே தனி ! 

அன்று முதல்

இன்று வரை

மாறாத குரல் வளம் ! 

மாசுக் காற்றில்

குரல் சற்று

குன்றிப் போயிருக்கலாம்

அவ்வளவே.. 

உயிராயிருந்த அகலிகை

கல்லானது

புராணம் ! 

உயிரில்லாதகற்கள்

உயிரோட்டமானது

வரலாறு ! 

அது சாபம்

இது வரம் ! 

வரம் தந்தவன்

ரசனையுள்ள

முனிவன் போலும் ! 

தாஜ்மகாலே பேசு!

பேசிக் கொண்டே இரு.. 

அப்துல் கையூம்
vapuchi@hotmail.com 
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: