நகைச்சுவை கட்டுரை

head_thinnai2.jpg 

திண்ணையில் வெளிவந்தவை

மீசை  (Click Here)
தைலம் (Click Here)
என் இசைப் பயணம் (Click Here)
பங்க்ச்சுவாலிட்டி (Click Here)
சும்மா (Click Here)
குள்ள நரி (Click Here)
சட்டுவம் (Click Here)
சிறுகதை எழுதப் போய் (Click Here)
பஞ்ச் டயலாக் (Click Here)
ஆட்டோகிராப் (Click Here)
ராலு புடிக்கப் போன டோனட் ஆன்ட்டி (Click Here)
ராக்போர்ட் சிட்டி (Click Here)
மூக்கு (Click Here)
கொட்டாவி (Click Here)
கலவரப் பகுதி – கவிதை (Click Here)
பூக்கள் – கவிதை (Click Here)
பூஜ்ஜியம் – கவிதை (Click Here)
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: